Wniosek otworzenia firmy

j0316887Jeśli masz zamiar szybko zarejestrować firmę należy przede wszystkim złożyć stosowny formularz. Druk do CEIDG można dostarczyć na trzy sposoby: osobiście w urzędzie gminy, przesłać listem poleconym lub wysłać przez sieć.

Jeżeli chcemy przesłać formularz listem poleconym, należy nie zapominać, żeby podpis na nim był zatwierdzony notarialnie. W sytuacji dokumentu internetowego należy mieć kwalifikowany podpis elektroniczny. Formularz można odszukać na głównej stronie internetowej CEIDG oraz Biuletynu Informacji Publicznej. Potwierdzenie dostarczenia druku dostaniemy drogą mailową. Jeżeli dostarczymy do urzędu formularz na papierze, urząd powinien przekształcić go w wersję elektroniczną najpóźniej kolejnego dnia roboczego. Według regulaminów, biznes możemy otworzyć zaraz w dzień złożenia wniosku o wpis do ewidencji. Jedyne o czym należy pamiętać jest, żeby formularz był wypisany bez pomyłek i posiadał wszelkie dane, które reguluje przepis. Poprzez ten jeden wniosek, nie trzeba już wybierać się do GUS, US, ZUS lub KRUS. Druk ten jet darmowy.